WWW.HUOPIO.FI
portaalin tapainen / something like a portal

Kauto Homepage (sort of)
Blog: Kauton uusi blogi
Blog: Kauto's Blog Corner
Blog: The Grand Loire Tour 2007
Photo archive: kauto.1g.fi
Simo Homepage
Blog: Finnlife
Blog: SPH

Tämä sivu on tarkoitettu linkkialustaksi kaikkeen Huopioiden tuottamaan nettisisältöön.

This page is intended as a link platform for all net content produced by the Huopio clan.


Jos haluat lisätä jotain tälle sivulle, ota yhteys Kautoon ja Simoon osoitteessa
huopio-portal (at) huopio.fi


If you would like something to be added here, contact Kauto and Simo at
huopio-portal (at) huopio.fi